Kerish Doctor 2012 4.45

  • Bản quyền: Trial 15 days
  • Kích thước: 17.7 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / 2008 / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Kerish Products
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 18/10/2012
  • Bình luận:
Vote
80
QA code Kerish Doctor 2012 4.45

Kerish Doctor có thể giúp bạn sửa chữa bất kỳ vấn đề trong hệ thống của bạn. Sửa chữa lại các phím tắt, làm sạch hệ thống - xóa "thùng rác" và các tập tin không sử dụng, chính xác gỡ bỏ cài đặt thông tin của chương trình, phát hiện các mô-đun phần mềm quảng cáo, liên kết chính xác trong phần Microsoft chia sẻ, phát hiện virus, thông tin chính xác về các đối tượng ActiveX/COM , kiểm tra chung của registry, tìm kiếm các phông chữ không hợp lệ và ngăn chặn bị mất thông tin.

 
Kerish Doctor sẽ cố gắng để làm cho máy tính của bạn chạy nhanh hơn.