KidsWatch Time Control 7.0 - Kiểm soát thời gian sử dụng máy tính

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 27.3 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
  • Nhà phát hành: Computer Business Solutions
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 28/11/2013
  • Bình luận:
Vote
61
QA code KidsWatch Time Control 7.0

Khả năng kiểm soát của phần mềm áp dụng cho các hành vi lướt Web, chat, chơi game với mức thời gian do người dùng đặt ra. Phần mềm còn có khả năng giới hạn những chương trình mà trẻ được phép truy cập, thời điểm và thời gian sử dụng. Sau khoảng thời gian quy định, chương trình sẽ điều khiển máy tính tự động khoá, tắt, hoặc ngắt kết nối mạng để trẻ không thể tiếp tục sử dụng máy tính được nữa. Ngoài ra, chương trình cũng có khả năng tự khoá máy tính khi trẻ nhỏ tự ý cài đặt các phần mềm không được phép.

KidsWatch Time Control 7.0