LinkCollector Portable Edition 3.5.3.0

  • Bản quyền: Shareware
  • Kích thước: 2.5 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / 7
  • Nhà phát hành: VSC Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 18/03/2011
  • Bình luận:
Vote
122
QA code LinkCollector Portable Edition 3.5.3.0

Link Collector là một trình duyệt độc lập quản lý bookmarks. Chương trình có thể nhanh chóng và dễ dàng sao chép, đồng bộ bookmarks giữa các trình duyệt web mới nhất (chẳng hạn như Internet Explorer, Mozilla Firefox 2-3, Opera và Google Chrome) và tạo ra một cơ sở dữ liệu bookmarks riêng.

Những gì bạn cần có cho PC LinkCollector :

    • Bạn có thể xem và so sánh các chỉ mục giữa các trình duyệt được hỗ trợ cùng một lúc.
    • Đồng Bộ Hóa hoặc trao đổi các bookmarks bằng cách sao chép các liên kết cần thiết giữa các trình duyệt của bạn.
    • Bookmarks trọng của bạn được lưu trữ trong các trình duyệt và bạn muốn lưu trữ các bookmarks cần thiết trong các cơ sở dữ liệu riêng.

Tính năng:

    • Sao chép chỉ mục giữa các trình duyệt (Hình yêu thích trình duyệt Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome)
    • Capturing các liên kết từ thanh địa chỉ của một cửa sổ trình duyệt (Internet Explorer, Firefox, Opera, Mozilla)
    • Tìm kiếm
    • Xác minh cho các bản sao Internet adresses
    • Nhập / Xuất nhập khẩu từ các dấu / sang HTML, XML, URL và định dạng tệp tin LinkCollector
    • Mười các trình duyệt được hỗ trợ để mở các liên kết (IE, Firefox, Opera, Netscape, SeaMonkey, Mozilla, Netscape, Safari, K-Meleon, Maxthon, TheWorld)
    • Di chuyển vào một chương trình một '. url' các tập tin và một liên kết từ trang web.