MD5 Checksum Verifier 4.7 - Kiểm tra tính chuẩn xác của tập tin

  • Bản quyền: Trial 15 days
  • Kích thước: 661 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: GoldSolution Software Inc
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 19/09/2012
  • Bình luận:
Vote101
74
QA code MD5 Checksum Verifier 4.7 - Kiểm tra tính chuẩn xác của tập tin

MD5 Checksum Verifier là chương trình kiểm tra tính chuẩn xác của tập tin dựa trên các thuật toán MD5 đã được minh chứng qua thời gian. Với chương trình này bạn có thể dễ dàng tạo checksum của các tập tin và kiểm tra tính chuẩn xác của chúng sau này. Chương trình rất dễ sử dụng, chỉ với 2 bước, tạo tập tin checksum và kiểm tra tính chuẩn xác của tập tin.

 
MD5 là phương pháp kiểm định tính chuẩn xác của dữ liệu có độ tin cậy cao hơn so với checksum và các thuật toán thường dùng khác.