MEDIA Revolution 3.7.5

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 24 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: IN MEDIA KG
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 10/11/2011
  • Bình luận:
Vote
102
QA code MEDIA Revolution 3.7.5

Media Revolution là một chương trình chơi media với với nhiều chức năng và hỗ trợ nhiều định dạng. Ngoài việc phát video và file audio cũng như DVD, bạn còn có một sự quản lý đa phương tiện hoàn chỉnh và một trình ghi video kỹ thuật số. Tuy nhiên, chương trình chỉ đòi hỏi một bộ nhớ và mức độ xử lý tương tối nhỏ trong khi sử dụng.

 

Các chức năng chính:


MediaPlayer
■ Show playlist as treeview
■ Plays all Audio/Video Files
■ Shutdown/Hibernate after last Title/actual Title
■ "Sidebar" - Playlist
■ Desktop Display displaying AlbumCover z.B. from MP3s available File Infos
■ Bookmarks
■ WakeUp with MediaPlayer
■ Zoom Function
■ Visuals
■ WinAmp2 Plugins usable
■ Voice Commands
■ Speaking Player
■ Automatic Show/Hide of VideoWindow

Internal DSPs MediaPlayer and DVDPlayer
■ Equalizer
■ Treble Enhancer
■ True Bass
■ Virtual 3D Surround
■ Amplify
■ Channel Order
■ Compressor
■ DownMix
■ Dynamic Amplify
■ Echo
■ Notch
■ Phase Invert
■ Phaser
■ Pitch Scale
■ Pitch Shift
■ Tempo
■ Bandpass / Highpass / Lowpass Filter

DMO Filter (DirectX Filter)
■ Chorus
■ Compressor
■ Distortion
■ Echo
■ Flanger
■ Gargle
■ Parametric Equalizer
■ I3DL2 Reverb
■ Waves Reverb

DVD Player
■ Many DSP Filters
■ Bookmarks
■ Zoom Function
■ WakeUp with DVD

OnlineRadio
■ Plays any Shoutcast Stream

DVR
■ Digital Video recording/viewing from TV or CAM
■ Can use Deinterlacing Filter (like DScaler)
■ WakeUp with DVR