MISA Bamboo.NET 2012 R63 - Hệ thống kế toán xã/phường tự động

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 0 BYTE
  • Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista/7
  • Nhà phát hành: MISA
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 14/11/2013
  • Bình luận:
Vote
211
QA code MISA Bamboo.NET 2012 R63

MISA Bamboo.NET 2012 - Giải pháp tổng thể cho kế toán xã

    Cập nhật các chế độ kế toán tài chính mới nhất
    Sẵn sàng trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác
    Triển khai dễ dàng

MISA Bamboo.NET 2012

Cập nhật các chế độ kế toán tài chính mới nhất
Luôn cập nhật các chế độ kế toán tài chính, các thông tư hướng dẫn mới nhất: Thông tư 146/2011/TT-BTC; Thông tư 144/2011/TT-BTC.
Sẵn sàng trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác
Những đơn vị đang sử dụng phần mềm kế toán xã khác như KTXA, MISA Bamboo.NET 2008 có thể dễ dàng chuyển đổi dữ liệu để tiếp tục công tác kế toán với MISA Bamboo.NET 2012.
Triển khai dễ dàng
Trợ giúp cài đặt và triển khai phần mềm MISA Bamboo.NET 2012 từ A đến Z.
Phân hệ Dự toán ngân sách

    Cập nhật thông tư 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 về sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
    Cập nhật Quyết định 759/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC
    Cập nhật các mẫu biểu chứng từ, báo cáo theo Thông tư 08/2013/TT-BTC
    Theo dõi chặt chẽ quy trình lập, nhận, rút và đối chiếu dự toán ngân sách tại Kho bạc hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Phân hệ Tiền mặt

    Cho phép theo dõi chi tiết tiền gửi chi tiết đến từng tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
    Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.

Phân hệ Tiền gửi

    Cho phép theo dõi chi tiết tiền gửi chi tiết đến từng tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
    Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.

Phân hệ Vật tư, công cụ dụng cụ

    Theo dõi, quản lý, nắm bắt chi tiết, nhanh chóng số lượng nhập, xuất, tồn vật tư, CCDC tại mỗi thời điểm.
    Cho phép kiểm soát số lượng CCDC sử dụng theo từng phòng ban.

Phân hệ Tài sản cố định (TSCĐ)

    Quản lý chi tiết đến từng TSCĐ theo từng phòng ban sử dụng.
    Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm và điều chỉnh giá trị TSCĐ.
    Tự động tính hao mòn TSCĐ.

Phân hệ Lương

    Cho phép lập bảng lương, tự động hạch toán bút toán tính chi phí lương, BHXH, BHYT và khấu trừ thuế TNCN.
    Cho phép trả lương qua tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
    Hỗ trợ theo dõi trả lương và thanh quyết toán tiền lương chi tiết theo từng cán bộ.

Phân hệ Nghiệp vụ khác

    Tự động thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
    Cho phép khóa sổ kế toán cuối kỳ.

Hướng dẫn
Hướng dẫn cài đặt phần mềm:

Hướng dẫn cài đặt
Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu phần cứng

    Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core hoặc cao hơn
    Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên
    Đĩa cứng: 500MB trống hoặc nhiều hơn
    Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn
    CD-ROM tốc độ 12x hoặc cao hơn
    Sound card, loa (dùng để xem phim hướng dẫn)

Yêu cầu phần mềm

    Hệ điều hành: Windows7/Vista/Windows XP SP2/Windows Server 2003 SP1 hoặc mới hơn
    Bộ gõ tiếng Việt UniKey.