MISA SME.NET 2012 R52 - Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 0 BYTE
  • Yêu cầu: Windows XP SP3/Vista/7/Server 2003/Server 2008
  • Nhà phát hành: MISA
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 14/11/2013
  • Bình luận:
Vote
2154
QA code MISA SME.NET 2012 R52

Với MISA SME.NET 2012 doanh nghiệp có thể kiểm soát được số liệu trực tuyến tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào thông qua Internet. Đặc biệt, MISA SME.NET 2012 hỗ trợ doanh nghiệp tạo mẫu, phát hành, in, quản lý và sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP.
MISA SME.NET 2012- giải pháp mới nhiều tiện ích - đáp ứng nhanh chóng kịp thời yêu cầu của ngành thuế

    Cập nhật thông tư 138/2011/TT-BTC
    Tự tạo và in hóa đơn theo Nghị Định 151
    Tích hợp chữ kí số
    Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng
    Làm việc online mọi lúc, mọi nơi

MISA SME.NET 2012

Dễ tiếp cận và cài đặt, dễ sử dụng

Quy trình hạch toán bằng hình ảnh thân thiện, dễ hiểu, dễ sử dụng với phim, sách hướng dẫn và trợ giúp trực tuyến.

Công cụ quản trị tài chính hiệu quả

Kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cập nhật các chế độ kế toán tài chính mới nhất

Luôn cập nhật các chế độ kế toán tài chính, các thông tư hướng dẫn thuế, bảo hiểm…mới nhất.
Tính năng chính của MISA SME.NET 2012:
In hóa đơn theo nghị định 51

    Hỗ trợ doanh nghiệp tự tạo mẫu, phát hành, in và sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP
    Đáp ứng 3 hình thức hóa đơn: Hóa đơn tự in, Hóa đơn đặt in, Hóa đơn điện tử.
    Quản lý số hóa đơn hủy, mất, cháy, hỏng, xóa bỏ và tự động lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Phân hệ Quỹ

    Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ… của doanh nghiệp.
    Cho phép xem số tồn quỹ tại bất kỳ thời điểm nào.

Phân hệ Ngân hàng

    Lập và in các chứng từ như Séc, Ủy nhiệm chi...
    Kết nối trực tuyến với ngân hàng qua Internet để lấy sổ phụ và thanh toán.

Phân hệ Mua hàng

    Đáp ứng nghiệp vụ mua hàng không qua kho, hàng mua trả lại, mua hàng nhập khẩu…
    Tự động phân bổ chi phí mua hàng, theo dõi công nợ chi tiết đến từng hóa đơn mua hàng.

Phân hệ Bán hàng

    Đáp ứng tất cả các nghiệp vụ bán hàng như hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán…
    Tự động tính lãi nợ cho những khoản nợ quá hạn, in thông báo công nợ đến từng khách hàng.

Phân hệ Kho
Phân hệ Công cụ dụng cụ

    Hỗ trợ tất cả các phương pháp tính giá xuất kho như Nhập trước xuất trước, Giá đích danh, Bình quân cuối kỳ và Bình quân tức thời.
    Quản lý nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa theo mã quy cách như: số IMEI, số Serial Number, số khung, số máy, số SIM…
    Quản lý Công cụ dụng cụ hiệu quả: ghi tăng, điều chuyển, điều chỉnh, phân bổ, ghi giảm Công cụ dụng cụ.

Phân hệ Tài sản cố định

    Tự động tính khấu hao chi tiết đến từng TSCĐ. Tự động phân bổ chi phí khấu hao cho từng bộ phận, phòng ban, đối tượng tập hợp chi phí.
    Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm, đánh giá lại tài sản.

Phân hệ Tiền lương

    Chấm công và tính lương theo nhiều phương pháp: Lương thời gian, Lương cơ bản cố định
    Tự động lập báo cáo theo dõi thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm và các khoản phải trích nộp của nhân viên.
    Theo dõi tạm ứng và thanh toán lương chi tiết theo từng nhân viên. Hỗ trợ nhiều hình thức trả lương: 1 kỳ/tháng hoặc 2 kỳ/tháng.

Phân hệ Giá thành

    Tự động lập bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Giá trị giá tăng
    In báo cáo có mã vạch theo tiêu chuẩn của Tổng cục thuế
    Cho phép tích hợp chữ ký số, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Phân hệ Thuế

    Tự động lập bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai…
    In báo cáo có mã vạch theo tiêu chuẩn của Tổng cục thuế.

Phân hệ Hợp đồng

    Theo dõi tiến độ thực hiện các loại hợp đồng mua, bán
    Theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí, công nợ và lãi lỗ theo từng hợp đồng, nhóm hợp đồng

Phân hệ Cổ đông

    Quản lý sổ cổ đông, phát hành cổ phiếu, chia cổ tức.
    Cung cấp công cụ gửi thư, Email, SMS để gửi thông báo và liên lạc với cổ đông.

Phân hệ Ngân sách

    Lập kế hoạch thu, chi ngân sách, theo dõi các yêu cầu cấp kinh phí, phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách.
    Kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, đặc biệt thích hợp với mô hình công ty đa chi nhánh, công ty mẹ - công ty con.

Phân hệ Tổng hợp

    Tổng hợp số liệu, kết chuyển lãi lỗ, lập báo cáo tài chính.
    Khoá sổ kế toán cuối kỳ.

Hướng dẫn
Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt phần mềm:

Giới thiệu phần mềm

Hướng dẫn cài đặt
Yêu cầu hệ thống

1. Yêu cầu phần cứng

    Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core hoặc cao hơn
    Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên
    Đĩa cứng: 1GB trống hoặc nhiều hơn
    Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn
    Ổ đọc đĩa DVD
    Sound card, loa (dùng để xem phim hướng dẫn)

2. Yêu cầu phần mềm

    Hệ điều hành: Windows XP SP3/Vista/7 hoặc Windows Server 2003/2008
    Bộ gõ tiếng Việt: Unicode.