MS Word Recover File Password Software 7.0

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 2.7 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Sobolsoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 11/06/2012
  • Bình luận:
Vote
89
QA code MS Word Recover File Password Software 7.0

MS Word Recover File Password Software cung cấp một giải pháp hữu hiệu cho những người dùng muốn lấy lại mật khẩu cho một hoặc nhiều tập tin Word. Người dùng có thể lựa chọn các tập tin mình muốn hoặc toàn bộ thư mục để được xử lý. Người sử dụng có thể dựa vào hai phương pháp Brute Force hoặc Defined Dictionary . Phương pháp Brute Force có một tùy chọn để tăng tốc độ phục hồi, chẳng hạn như: người sử dụng quy định tối thiểu hoặc tối đa hay chính xác độ dài của mật khẩu hoặc sử dụng một bộ ký tự hạn chế, thiết lập số hoặc một thiết lập tùy chỉnh ký tự.