Macrium Reflect Free Edition 5.0 Build 4870 - Sao lưu phục hồi dữ liệu

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 31 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / XP X64 / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Paramount Software UK Ltd
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/08/2012
  • Bình luận:
Vote
85
QA code Macrium Reflect Free Edition 5.0 Build 4870 - Sao lưu phục hồi dữ liệu

Macrium Reflect Free Edition là một phần mềm tạo ảnh đĩa trong hệ điều hành Windows, có thể sử dụng chương trình để tạo ảnh ổ đĩa và thực hiện các hoạt động phục hồi dữ liệu. 

 
Macrium-Reflect có thể tạo ảnh ổ đĩa đầy đủ để sao lưu và phục hồi. Ảnh có thể được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ như ổ cứng, đĩa CD hay DVD và USB. Ảnh cũng có thể được kết nối như là một ký tự ổ đĩa trong Windows Explorer và phục hồi bằng cách sử dụng tùy chỉnh Live CD.
 
Macrium Reflect Free Edition cho phép bạn khởi động vào hệ thống, nạp khôi phục lại phần mềm, ghi đè lên phân vùng hệ thống Windows hay đơn giản chỉ lấy dữ liệu từ đĩa cứng.