Magic Translator 8.12 Build 6692 - Dịch 11 loại ngôn ngữ, từng câu, cả văn bản, hay cả trang web

  • Bản quyền: Trial 15 days
  • Kích thước: 1.2 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: ZhangDuo Corporation International
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 23/02/2010
  • Bình luận:
Vote101
1072
QA code Magic Translator 8.12 Build 6692 - Dịch 11 loại ngôn ngữ,  từng câu, cả văn bản, hay cả trang web

Magic Translator có thể dịch một từ, một câu, một đoạn, một webpage giữa 11 ngôn ngữ khác nhau

 

  • Magic Translator có thể dịch một từ, một câu, một đoạn, một webpage, giữa 11 ngôn ngữ : English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Russian, Chinese, Korean, Japanese. Bạn có thể chọn mạc định ngôn ngữ cần được dịch và ngôn ngữ sau khi dịch trong 11 ngôn ngữ nói trên
  • Magic Translator tiện dụng cho những bạn nào muốn năng cao khả năng , kỹ thuật trên Website , tuy nhiên Magic Translator chưa hỗ trợ tiếng Việt