MakeiPhoneRingtone for Mac 1.3.4 - Chuyển đổi các bài hát thành các nhạc chuông iPhone

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 1 MB
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.7/10.8
  • Nhà phát hành: Jason Parker
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 29/10/2013
  • Bình luận:
Vote
57
QA code MakeiPhoneRingtone for Mac 1.3.4

Chương trình này có thể nhanh chóng chuyển đổi các bài hát yêu thích của bạn thành các bản nhạc chuông tương thích với iPhone. Tuy nhiên, có sự giới hạn cho các tính năng này: bạn chỉ có thể sử dụng các file AAC và nhạc chuông chỉ giới hạn trong vòng 40 giây. Thiết lập các bước chuẩn bị là sự ưu tiên cần thiết cho quá trình chuyển đổi. Nhưng không nên e ngại rằng bạn có thể làm mọi thứ với việc sử dụng iTunes.

 MakeiPhoneRingtone for Mac 1.3.4

Hướng dẫn

    Bước đầu tiên là chuyển đổi các bài hát từ MP3 thành AAC. Mở menu iTunes – Preferences hoặc sử dụng Command + Comma.

    Mở tab General và click vào nút Import Settings

    Chọn AAC Encoder từ mục Import Using , và chọn chất lượng “iTunes Plus” từ Setting để có được chất lượng tốt nhất

    Tìm các bài hát mà bạn muốn sử dụng thành nhạc chuông cho iPhone, chọn chuột phải và chọn phiên bản Create AAC từ menu kéo thả.

    Bạn cũng có thể truy cập lựa chọn này từ menu Advanced – Create AAC Version

    Bài hát sẽ được chuyển đổi bởi iTunes thành AAC, và quá trình này sẽ mất khoảng vài giây cho mỗi bài hát. Sau đó, chọn chuột phải từ bài hát và chọn Get Info từ menu kéo thả.

    Chọn tab Options và thiết lập Start và Stop Time khớp với khoảng thời gian 40s. Để đơn giản bạn có thể thiết lập 0:00 cho lúc bắt đầu và 0:39 để kết thúc

Bạn có thể thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc để có được phần bài hát mà bạn yêu thích. Chơi bài hát đó và ý chú đến các khoảng thời gian cần thiết.

Thậm chí bạn có thể điều chỉnh chính xác đến 1/1000 của giây để có thể lấy được một cách hoàn hảo thời gian nếu bạn muốn, theo kinh nghiệm của tôi thì 1/10 độ chính xác là phù hợp. Ví dụ bạn có thể thiết lập thời gian từ 1:12.5 đến 3:42.73

Sau đó quay lại quá trình Create AAC Version để điều chỉnh bài hát, để lấy các đoạn nhỏ hơn 40s
Cách tạo nhạc chuông

    Sau khi lấy được một đoàn ưng ý, click chuột phải và mục và chọn Show in Finder.

    Mở MakeiPhoneRingtone và kéo đoạn nhac AAC (đuôi .m4a) vào ứng dụng

    Nếu đoạn nhạc dài hơn 40s bạn sẽ nhận được cảnh báo

    Nếu bạn làm mọi thứ đúng, bạn sẽ nhận được nhạc chuông trong thư mục nhạc chuông của iTunes

    Làm lại quá trình này cho các bài hát khác

Đồng bộ và sử dụng nhạc chuông

    Để chắc chắn rằng nhạc chuông iPhone mới có thể được tìm thấy trong iPhone, tìm đến tab Ringtones và kiểm tra hộp Sync Ringtones trước khi bạn đồng bộ điện thoại.

    Sau đó nhấn nút Sync.

    Trong iPhone, bạn có thể sử dụng những nhạc chuông khác nhau cho những người khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng những nhạc chuông tùy chỉnh để làm nhạc cảnh báo.

    Đến gán nhạc chuông cho một mối liên hệ, chọn một người và mắc nối với lựa chọn nhạc chuông. Chọn một trong Custom và nhấn Save.

    Làm tương tự để gán nhạc chuông cho những cảnh báo. Mở Edit và slide phía bên phải. Trong Tap Sound và chọn nhạc chuông yêu thích.