MathType - Ứng dụng giúp tạo ra các ký tự toán học

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 8.6 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
  • Nhà phát hành: Design Science
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 15/11/2013
  • Bình luận:
Vote
90
QA code MathType

Tính năng:

    Làm việc với trên 600 ứng dụng và website như: Apple iWork ’09, Microsoft Office, Gmail …
    Nhiều cách để tạo ra phương trình hơn: nhập bằng tay, sử dụng phím tắt bàn phím, copy và paste, lưu biểu thức trong toolbar ...
    Kiếm soát được nhiều màu và font hơn

 MathType