MessengerLog 360 Pro 7.60 - Theo dõi và ghi lại việc chat trên máy tính

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 1 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Foryoursoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 24/05/2011
  • Bình luận:
Vote101
209
QA code MessengerLog 360 Pro 7.60 - Theo dõi và ghi lại việc chat trên máy tính

MessengerLog 360 Pro là chương trình quản lý chat để theo dõi và ghi lại việc chat từ tất cả các phần mềm nhắn tin tức thời thông dụng như : MSN/Windows Live messenger (including version 9.x), Yahoo Messenger (bao gồm cả version 9.x), AIM/AOL (bao gồm cả bản 6.x, với giao thức được mã hóa), ICQ (bao gồm cả bản 6.x), Google GTalk, và Skype.

Hỗ trợ ghi lại nội dung chat cả văn bản chỉ có chữ và văn bản HTML, bao gồm cả biểu tượng emotion, font và màu sắc... Hệ thống theo dõi chat sẽ tự động chạy khi các lần chat mới được bắt đầu, không cần thiết phải hiện chương trình chính để theo dõi quá trình chat, việc theo dõi chat sẽ được chạy ở chế độ ẩn (chạy ngầm). Và chương trình được thiết kế để hỗ trợ đa người dùng, nó sẽ quản lý việc chat từ tất cả các người dùng windows trên máy tính.

Hoàn thiện dựa trên phiên bản trước đó, MessengerLog 360 Pro đã có nhiều tính năng hơn trước như cải tiến việc tự động upload lên nhật ký chat thông qua email hoặc FTP, tiện cho việc cha mẹ quản lý; một sự nâng cao việc quản lý các file nhật ký chat, kết hợp với việc mã hóa và nén mạnh mẽ; bộ máy tìm kiếm nhật ký chat nâng cao; thêm việc cập nhật tự động qua mạng và 15 màu nền khác nhau.

Tìm thêm: ,