Microsoft .NET Framework 4.5 - Phần mềm visual studio

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 47.95 BYTE
  • Yêu cầu: Windows xp/Windows 7/8
  • Nhà phát hành: Microsoft
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 17/10/2013
  • Bình luận:
Vote101
312
QA code Microsoft .NET Framework 4.5

Microsoft .NET Framework 4.5 hỗ trợ chạy các phần mềm, ứng dụng được viết bằng bộ cụ hỗ trợ lập trình Visual Studio. Nền tằng .NET 4.5 hỗ trợ hiển thị đồ họa rất đẹp và nhiều cải tiến về tốc độ đáng chú ý
 

Microsoft .NET Framework 4.5 hỗ trợ để chạy các ứng dụng được tạo từ bộ Visual Studio 2012. Khi bạn cài đặt phần mềm trên máy tính mà báo lỗi thiếu Framework 4.5 thì bạn cần tải về và cài đặt chúng.

Microsoft .NET Framework 4.5  là một nền tảng mới, cập nhật cho .Net Framework 4.0 đã phát hành trước đây,  .Net Framework 4.5 có tính tương thích cao, bao gồm tất cả các thư viện của các phiên bản .net framework  trước đây: .net 1.0, .net 2.0, .net 3.0, .net 3.5 và .NET 4.0, vì vậy khi cài bản .NET 4.5 này bạn sẽ không phải cài thêm bất kỳ phiên bản .NET Framework nào trước đó nữa.


.Net Framework 4.5 đã có sẵn trong Windows 8 và Windows server 2012 nên nếu bạn đang dùng 2 HĐH này, bạn không cần cài nó nữa

 

Microsoft .NET Framewodk 4.5