Microsoft Robotics Developer Studio Express Edition R2 2.1.61.2 / 2.0.913.0 - Giả lập môi trường điều khiển robot

 • Bản quyền: Freeware
 • Kích thước: 353.9 MB
 • Yêu cầu: Windows XP / 2003 / Vista / 2008
 • Nhà phát hành: Microsoft
 • Đăng bởi: Tech24.soft
 • Ngày cập nhật: 20/11/2008
 • Bình luận:
Vote
643
QA code Microsoft Robotics Developer Studio Express Edition R2 2.1.61.2 / 2.0.913.0 - Giả lập môi trường điều khiển robot

Microsoft Robotics Studio (MRS) là một môi trường lập trình & giả lập điều khiển robot. Đây là phần mềm nhắm đến các sinh viên cũng như các lập trình viên chuyên nghiệp, cho phép lập trình trên nhiều nền tảng và phần cứng liên quan tới robot.

 

http://www.windowsfordevices.com/files/article080/somby_robotics_fig2.jpg


Những thành phần bên trong bao gồm:

 • Một công cụ lập trình trực tuyến (để tạo & debug các ứng dụng robot)
 • Một công cụ điều khiển trên web (xài Web Browser điều khiển) để điều khiển robot qua server mạng.
 • Một công cụ giả lập 3D
 • Một môi trường "hướng dịch vụ" (services-oriented), cho phép sử dụng bộ cảm biến (sensors) của robots
 • Hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình bao gồm: VB.NET, C#, C++, JScript và IronPython.
 •  

http://blogs.msdn.com/blogfiles/asehmi/WindowsLiveWriter/MicrosoftRoboticsDeveloperStudio2008CTPA_7CF/image_4.pngLưu ý :

 • Phần mềm cần có Microsoft .NET Framework 3.0 trở nên, và phải cài đặt trước để có thể chạy được. Download .Net Framework phiên bản mới nhất Tại đây
 • Nếu máy bạn có Visual Studio 2005 hoặc Visual Studio 2008 thì MRS sẽ tự động nhúng (integrated) vào hỗ trợ, chọn option này khi Install MRS.

 


Những robot được hỗ trợ:


Còn nếu bạn không có khả năng mua robot thiệt để sử dụng ??? Không sao, trong MRS khi Install, bạn nhớ chọn Install luôn bộ AGEIS Physical Emulator để nó giả lập môi trường thực tế. Cũng rất hay và thú vị !