Mp3tag 2.50 - Chỉnh sửa và thêm bớt các thông tin cho file nhạc

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2.3 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7
  • Nhà phát hành: Florian Heidenreich
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 25/12/2012
  • Bình luận:
Vote105
329
QA code Mp3tag 2.50 - Chỉnh sửa và thêm bớt các thông tin cho file nhạc

Các file nhạc Mp3 không chỉ chứa dữ liệu nhạc số mà còn chứa các thông tin khác về bài hát, tác giả, album ... trong mục ID3 tags. Với Mp3Tag, việc xem và thay đổi các mục này khá đơn giản, bạn chỉ cần cung cấp thư mục chứa các file mp3, sau đó chọn một file nào đó và nhập các thông tin còn thiếu như tên ca sĩ, tác giả, năm phát hành lời nhạc, album, ảnh....

Các thông tin tag của file nhạc sẽ hiện ra khi bạn mở file đó bằng chương trình. Để thay đổi, bạn chỉ cần chọn mục cần sửa rồi thay đổi giá trị ở đó là xong. Kết thúc công việc, bạn save lại file MP3 là được.