Muse 2.0 Build 945 - Hỗ trợ thiết kế website

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 8.3 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / XP X64 / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Adobe
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 16/10/2012
  • Bình luận:
Vote
147
QA code Muse 2.0 Build 945 - Hỗ trợ thiết kế website

Phần mềm Adobe Muse hỗ trợ nhà thiết kế tạo website mà không cần viết code.

 

Adobe Muse là công cụ lên kế hoạch, thiết kế và xuất bản trang HTML nguyên gốc dễ dàng như tạo các layout cho bản in.
 
 
Phần mềm này còn hỗ trợ các trang gốc, công cụ tạo sẵn cho tương tác và truy cập hơn 400 font web theo dịch vụ của Adobe Typekit để tạo nên các website chuyên nghiệp và độc đáo.
 
 
Tính năng:
Lên kế hoạch cho site
Thiết kế tự do
Bổ sung tương tác
Xem trước và xuất bản