NetTraffic 1.18.0 - Giám sát lưu lượng upload, download

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 19 KB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Patrice Zwenger
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 20/08/2012
  • Bình luận:
Vote
141
QA code NetTraffic 1.18.0 - Giám sát lưu lượng upload, download

NET Traffic là một phần mềm cho phép người sử dụng giám sát tốc độ download và upload trong thời gian thực. Chương trình bao gồm rất nhiều tính năng hữu ích để theo dõi lưu lượng tải xuống và tải lên, xem các thống kê chung, tất cả đều rất trực quan thông qua giao diện người dùng  

 
Chỉ cần chọn thẻ giao diện mạng (ví dụ như Fast Ethernet Card,. Wireless Card ...), ngay lập tức chương trình sẽ hiển thị lưu lượng mạng cho bạn theo dõi.