NimbleKit for Mac 1.9.9 - Công cụ lập trình các ứng dụng trên thiết bị iOS

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 5.5 MB
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9
  • Nhà phát hành: LikeMac Group
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 06/11/2013
  • Bình luận:
Vote
59
QA code NimbleKit for Mac 1.9.9

Không cần quá nhiều tùy chỉnh cho các tham số hệ thống, NimbleKit dễ dàng cài đặt và tự sinh mã XCode, cung cấp cho người sử dụng “NimbleKit project template”. Người sử dụng chỉ việc chọn mẫu phù hợp, thêm các thẻ HTML, javascript hoặc các ảnh minh họa cho dự án. Sau khi hoàn tất, chỉ việc nhấn nút "compile and run", nếu hoàn tất các bước trên hoàn chỉnh, ứng dụng sẽ hoàn toàn chạy được trên bộ giả lập iPhone.

Các chức năng chính của chương trình:

    Hỗ trợ giao diện chung của iPhone
    Hoàn toàn điều khiển các ứng dụng giao diện
    Hỗ trợ các loại cơ sở dữ liệu khác nhau
    Chơi các định dạng audio từ thư mục nội bộ hoặc qua Internet
    Hỗ trợ Map Kit
    Hỗ trợ Store Kit

 NimbleKit for Mac 1.9.9