No1 Video Converter 5.2.17 - Chuyển đổi định dạng multimedia mạnh mẽ

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 6.2 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: apollo tech
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 14/08/2009
  • Bình luận:
Vote
330
QA code No1 Video Converter 5.2.17 - Chuyển đổi định dạng multimedia mạnh mẽ

#1 Video Converter được thiết kế để đáp ứng tất cả các nhu cầu chuyển đổi file giữa các định dạng AVI, MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD, WMV, ASF. Tốc độ chuyển đổi cực nhanh và giao diện thân thiện giúp bạn chuyển đổi file video giữa nhiều định dạng một cách dễ dàng.

* Tốc độ chuyển đổi cực nhanh
* Hỗ trợ AVI, MPEG1, MPEG2, ASF, WMV, Divx, xvid.
* Hỗ trợ tất cả các định dạng sang MPEG1.
* Hỗ trợ tất cả các định dạng sang MPEG2.
* Hỗ trợ tất cả các định dạng sang VCD, SVCD, DVD (PAL,NTSC)
* Hỗ trợ tất cả các định dạng sang AVI (DivX,XviD, MPEG-4);
* Hỗ trợ tất cả các định dạng sang Windows Media Format (WMV/ASF)
* Liên kết các file video thành một file lớn
* Chia nhỏ các file video lớn thành nhiều đoạn nhỏ
* Chỉ định điểm bắt đầu và điểm kết thúc trong khi chuyển đổi và liên kết
* Chuyển đổi hàng loạt
* Trích xuất các track audio từ các định dạng video được hỗ trợ thành mp3, wma, wav.
* Trích xuất các hình ảnh từ các định dạng video được hỗ trợ
* Xem trước kết quả trước khi thực thi
* Sao lưu DVD Disk(.VOB) sang các định dạng được hỗ trợ
* Sao lưu DVD Disk(.VOB) nhạc sang mp3, wav, wma.
* Sao lưu VCD Disk(.DAT) sang các định dạng được hỗ trợ
* Sao lưu VCD Disk(.DAT) nhạc sang mp3, wav, wma.

 

Hướng dẫn sử dụng:

 

Chuyển đổi

Để thực hiện chuyển đổi, bạn bấm nút công cụ Convert, bấm dấu + và thêm vào các file cần chuyển đổi (dấu - để bỏ bớt file khỏi danh sách, các nút mũi tên lên xuống dùng để sắp xếp lại thứ tự các file trong danh sách khi chuyển đổi), bấm tiếp nút GotoWizard và chọn dạng xuất trong hộp Output type, chọn nơi lưu tại hộp Output path (nếu cần), tiếp tục bấm Next và chọn các thông số cho dạng xuất (thông thường bạn cứ để mặc định). Sau cùng bấm Convert Now để chuyển đổi.

Cắt hay nối file

Để cắt file, bạn bấm nút công cụ Split, chọn file cần cắt trong hộp Source file, chọn thư mục lưu trong hộp Output path, bạn có thể chọn một đoạn để cắt bằng cách đặt thời gian bắt đầu trong hộp Start Time và thời gian kết thúc trong hộp Stop Time, bấm tiếp nút GotoWizard và thực hiện tiếp tục tương tự giống như phần chuyển đổi ở trên.

Để nối file thì bạn bấm nút Join, bấm dấu + và chọn các file cần nối, bấm tiếp nút GotoWizard và chọn dạng xuất trong hộp Output type, đặt file sau khi nối tại hộp Output path và cũng thực hiện tương tự như trên.

Trích phần tiếng

Bạn bấm nút công cụ Audio, bấm dấu + chọn file video có phần tiếng cần trích, chọn thư mục lưu trong hộp Output path, bấm nút Add to Task. Để bắt đầu trích, bạn bấm nút công cụ Execute.

Trích hình từ video

Để trích hình, bạn bấm nút công cụ Image, chọn file video cần lấy hình tại hộp Source file, chọn thư mục lưu tại hộp Output file, nếu cần bạn có thể chọn thêm đoạn video cần lấy hình tại hộp Start Time và End Time, sau cùng bấm Extract Now thực hiện.