Office Password Recovery Magic 6.1.1.256

  • Bản quyền: Trial 10 uses
  • Kích thước: 2.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Password Recovery Magic Studio Ltd
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 24/09/2010
  • Bình luận:
Vote101
270
QA code Office Password Recovery Magic 6.1.1.256

Office Password Recovery Magic là phần mềm khôi phục mật khẩu được thiết kế để giúp người dùng khôi phục lại mất hoặc quên mật khẩu. Bất kỳ tập tin văn phòng 'chỉ đọc mật khẩu có thể được phục hồi tại đây. Chúng tôi vẫn có thể phục hồi *. xls, *. ppt, *. MDB, *. doc và các tập tin định dạng của Office 2007 . Các dễ sử dụng giao diện giúp người dùng tìm kiếm chính xác. Người dùng có thể thiết lập các thông số chính xác vào phạm vi tìm kiếm mật khẩu của bạn, chẳng hạn như độ dài của mật khẩu và các hình dạng của các mật khẩu của bạn. Người sử dụng vẫn có thể sử dụng các tập tin từ điển, mà là một chuỗi ký tự để tìm mật khẩu tài liệu nhanh hơn. Bạn có thể tận hưởng đầy đủ các chức năng khôi phục mật khẩu của bạn.

Tính năng chính:
* Recover mất hoặc quên mật khẩu một cách nhanh chóng.
* Recover mật khẩu cho Microsoft Office Word.
* Recover mật khẩu cho Microsoft Office Excel.
* Recover mật khẩu cho Microsoft Office PowerPoint.
* Recover mật khẩu cho Microsoft Office Access.
* Giao diện thân thiện với người dùng.