Omniformat 12.21 - Chuyển đổi định dạng tài liệu

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 13 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / 7 / 8 32-bit
  • Nhà phát hành: Software995
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 28/03/2013
  • Bình luận:
Vote101
164
QA code Omniformat 12.21 - Chuyển đổi định dạng tài liệu

OmniFormat là một tiện ích convert tài liệu miễn phí, cho phép chuyển đổi một cách năng động và thao tác với hình ảnh trên 75 định dạng file bao gồm HTML, DOC, XLS, WPD, PDF, XML, JPEG, GIF, TIF, PNG, PCX, PPT, PS, TXT, Photo CD, FAX và MPEG. OmniFormat hỗ trợ Nhận diện Đặc điểm Hình dạng (OCR) và có thể sử dụng để convert ảnh và tài liệu sang file PDF.