Open Contacts 6.0.7.692

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 5.2 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 10/09/2013
  • Bình luận:
Vote101
58
QA code Open Contacts 6.0.7.692

Open Contacts cho phép bạn tạo, quản lý danh sách khách hàng và công ty, danh sách khách được sắp xếp hợp lý và chi tiết bao gồm các mối quan hệ, nghề nghiệp, tên công ty làm việc... giúp bạn dễ dàng tìm và đánh giá khách hàng một cách nhanh chóng.

Tìm thêm: ,