OrgScheduler Pro 5.1

  • Bản quyền: Trial 14 days
  • Kích thước: 11.9 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: OrgBusiness Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 09/02/2010
  • Bình luận:
Vote103
214
QA code OrgScheduler Pro 5.1

Một hệ thông bố trí và xếp lịch hào hảo. Với lựa chọn và bố cục đa dạng, OrgScheduler Pro được coi là không có đối thủ trên thị trường.

OrgScheduler Pro cho phép duyệt nhiều kế hoạch đồng thời cho nhiều đối tượng như các cá nhân và doanh nghiệp, v.v. Mỗi tài nguyên có một nhãn đặc biệt và ghi chú riêng để hiển thị trên lịch. Giống như không thành vấn đề để trình bày những dạng tài nguyên bạn muốn - tài nguyên con người, tài nguyên phòng ban. Chương trình tích hợp những lựa chọn giao diện được giới thiệu trong Microsoft Outlook. Nó có thể truy nhập từ Oulook, truy xuất tới Outlook những định dạng văn bản, HTML, XML và Exel. Nó có những tính năng như hiển thị thời gian khác nhau trong ngày, 149 dạng sự kiện được tô màu để báo trước mức độ quan trọng của sự kiện, tự động gợi ý để hiển thị thời gian bắt đầu và kết thúc của sự kiện cùng với lời chú thích, đa phong cách cảm nhận, kiểm soát các sự kiện lặp lại.

Phiên bản Pro đem đến cho bạn một Hoa Tiêu Tài Nguyên có thể tùy biến, một Hoa Tiêu Thời Gian mới, một người nhắc nhở chi tiết có thể kiểm soát các sự kiện bị chồng chéo và một cỗ máy để chia sẽ những sự kiện giữa một số lượng bất kỳ các tài nguyên khác nhau.

Với OrgScheduler bạn có thể sử dụng e-mail hoặc SMS để gửi các cuộc hẹn, các nhắc nhở và các lời mời tới các đồng nghiệp, bạn bè và thành viên trong gia đình. Bạn có thể định dạng lịch theo những cài đặt nơi bạn đang ở. Nó cung cấp nhiều dạng trình bày: theo Ngày, Tuần, Tháng, Quý, Năm, Tất Cả Ngày hoặc chỉ theo Ngày Làm Việc và những trình bày thời gian dọc và ngang. Hệ thống Print Designer cũng cho phép bạn thiết kế và in những báo cáo tao nhã. Truy nhập tất cả dữ liệu được cung cấp thông qua một password đã được mã hóa cẩn thận.

 

dịch bởi: camthuc - softvnn

Tìm thêm: OrgScheduler, Pro, 5.1,