PC Pitstop Optimize 3 - Tối ưu và tăng tốc PC

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 478 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: PC Pitstop
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 11/01/2010
  • Bình luận:
Vote
180
QA code PC Pitstop Optimize 3 - Tối ưu và tăng tốc PC

Gỡ bỏ những tập tin“junk” từ ổ đĩa của máy, điều chỉnh sự vận hành Internet tốt hơn, gỡ bỏ những khóa đăng kí không hợp lệ và điều chỉnh những đăng kí cá nhân mà có thể hoàn thiện bản đăng kí đó. Để tìm hiểu kỹ hơn về PC Pitstop Optimize chúng ta hãy đi tìm những câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về trình ứng dụng này.

Hệ điều hành Window thường xuyên quên dọn dẹp nhiều tập tin đã lâu không sử dụng trong hệ thống. Những tập tin này có thể làm cản trở hoặc làm chậm việc xử lí những thông tin trên ổ đĩa của bạn .Những tập tin này thuộc 3 loại sau đây:

 

- Recycle Bin( Thùng rác): Những tập tin không thực sự được gỡ bỏ từ thiết bị lưu trữ thứ cấp( ổ đĩa) khi bạn xóa chúng ra khỏi Explorer. Thay cho, những tập tin này được chuyển đến thùng rác nơi mà bạn có thể lấy lại chúng nếu bạn hối hận rằng không muốn xóa chúng đi.

 

 

- Internet Cache. Internet Explorer thiết lập những tập tin(file) tạm thời, là những file mà không cần thiết sau khi bạn đã xem qua. Những file này có thể làm đầy số lượng của bề mặt và có thể được gỡ bỏ định kỳ. Mặc dù bạn có thể dọn nơi lưu trữ trong Internet Explorer, phương pháp tối ưu hóa sử dụng phương pháp nghiên cứu có thế xóa bỏ những file này bằng IE.

 

 

- Những file tạm thời. Hệ điều hành và các trình ứng dụng tạo lập những file tạm thời riêng biệt, là những file không cần đến sau khi trình ứng dụng thoát ra hay hệ điều hành đóng lại. Trong nhiều cách, tuy nhiên, những trình ứng dụng không thường xuyên dọn dẹp sau khi hoạt động..

 

Sau khi kiểm tra hệ thống của bạn, phương pháp tối ưu hóa sẽ mang đến cho bạn sự lựa chọn để xem lại những file mà nó đã được tìm kiếm và được lựa chọn là những file nên xóa.

 

3. Nó có thể thay đổi những hệ thống thiết lập nào?

Tối ưu hóa trong phần mềm được cài đặt trong máy của bạn gồm có ba phần , là những phần thay đổi bản đăng kí hệ thống của bạn, sự tối ưu internet, dọn dẹp đăng kí, và sự tối ưu hệ thống vận hành. Sự thiết lập đã thay đổi trọng phần tối ưu hóa Internet của trình ứng dụng được thiết lập giúp bạn kết nối internet. Hệ thống thiết lập có thể được thay đôir cho sự tối ưu hóa Internet bao gồm:

 

Đơn vị chuyển giao tối đa(MTU):

 

Kích cỡ tối đa được gửi và được phép nhận qua internet

 

TCP Window Size được phép chấp nhận:

 

Số lượng của dữ liệu được phép nhận trước khí phê duyệt

 

Thời gian xác lập mặc định để tồn tại

 

Thời gian dài nhất của dữ liệu được giữ trước khi bị xóa bỏ.

 

Sự nhận diện MTU tự động

 

Cho phép hệ thống của bạn tự nhận dạng MTU.

 

Nhận diện của hệ thống

 

Kiểm tra nếu hệ thống kết nối hỗ trợ việc nhận dạng MTU tự động.

 

TCP Windows lớn.

 

Hỗ trợ số lượng lớn dữ liệu trước khí chấp nhận.

 

Truyền nhanh và khôi phục nhanh

 

Cho phép khôi phục nhanh chóng dữ liệu đã xóa.

 

Sự nhận có chọn lựa

 

Cho phép khôi phục lại những dữ liệu đã xóa sau khi xóa.

 

Số lượng cho phép kết nối HTTP đồng thời.

 

Số lượng của sự kết nối được mở với trang web đơn lẻ trong cùng một khoảng thời gian.

Ngoài ra, khi bạn chạy chương trình tối ưu hóa này, bạn sẽ nhận thấy những nét khác biệt, nó sẽ mang lại cho bạn một sự lựa chọn để khôi phục lại những đăng kí đã thiết lập từ bất cứ điểm nào trước khi trình ứng dụng này được chạy.

Tìm thêm: PC, Pitstop, Optimize, 3, -, Tối, ưu, , tăng, tốc, PC,