PC Wizard 2012 2.11 - Chương trình hỗ trợ kiểm tra hệ thống

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 7.4 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
  • Nhà phát hành: CPUID
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 14/11/2013
  • Bình luận:
Vote
68
QA code PC Wizard 2012 2.11

PC WIZARD là một tiện ích mạnh mẽ, dễ sử dụng, vừa hỗ trợ kiểm tra cả phần cứng lẫn phần mềm, vừa giúp đo lường khả năng hoạt động của hệ thống.

Nó có thể phân tích và Benchmark nhiều loại phần cứng, chẳng hạn như hiệu suất CPU, hiệu suất cache, hiệu suất RAM, hiệu suất đĩa cứng, hiệu suất của đĩa CD/DVD-ROM,  hiệu suất Removable/Flash, hiệu suất video, hiệu suất nén MP3.

 PC Wizard 2012


Thông tin về phần cứng:

    Mainboard/BIOS (Hỗ trợ Connectors, ID String, MP,...).
    Chipset (Tần số FSB, Norhtbridge, Hub, Direct Media Interface, XMB, NSI,...).
    Bộ nhớ chính (FPM, EDO, SDRAM, DDR SDRAM, DDR-2 SDRAM, DDR-3 SDRAM, RDRAM, FB_DIMM, Timings,...).
    Bộ nhớ Profiles: EPP (SLI Ready), Intel XMP.
    Bộ nhớ Cache (L1, L2, L3, Size, tần số ...).
    Bộ vi xử lý (Type, Speed, Multiplier coeff., Features, Model Number, Vanderpool Technology,...).
    Bus: ISA, PCI, AGP (2x, 4x,8x), SMBus/ i2c, CardBus, Firewire, Hyper-Transport,...
    Video (Monitor, Card, Bios, Capabilities, Memory, Integrated Memory, Frequencies,....).
    DirectX (DirectDraw, Direct3D, DirectSound (3D), DirectMusic, DirectPlay, DirectInput, DirectX Media).
    Bàn phím, chuột và Joystick.
    Ổ đĩa (Hard Disk, Removable, CD-ROM, CDRW, DVD ...).
    Scsi Card, Controller, Adapter, Devices ...).
    ATA/ATAPI & S-ATA (Devices, Type, Capabilities, S.M.A.R.T. Features, RAID).
    Cổng (Serial, Parallel, USB, IEEE-1394).
    Thiết bị IDE & SCSI.
    Thiết bị Twain & WIA.
    Các thiết bị PCMCIA (PC Card).
    Thiết bị Bluetooth.
    Card âm thanh (wave, midi, aux, mix, AC'97 codec, High Definition Audio).
    Máy in (Local & Network).
    Modem (tính năng, tốc độ,...).
    Network (Server, Connexion, Firewall,...).
    Các thiết bị PocketPC & SmartPhone.
    Máy ảo.

Hệ thống thông tin:

    Thiết bị MCI (mpeg, avi, seq, vcr, video-disc, wave) và ACM, SAPI.
    Mật khẩu (Outlook, Internet Explorer, MSN Messenger, Dialup,...).
    Bộ nhớ DOS (Base, HMA, UMB, XMS, EMS, DPMI, VCPI).
    Bộ nhớ Windows.
    Windows (Version, Product Key, Environment, Desktop, XP Themes,...).
    Font chữ kiểu TrueType & OpenType.
    OLE (Đối tượng, máy chủ,...).
    Ứng dụng Microsoft.
    Hoạt động (Quy trình, nhiệm vụ, chủ đề).
    Module (DLL, DRV, 32 & 16-bit).
    Internet Navigator (Microsoft Internet Explorer, Netscape, Mozilla, FireFox).
    ODBC.
    CMOS / RTC.

Hệ thống Benchmarks:

    Bộ xử lý (Dhrystone (MIPS), Whetstone (MFLOPS), Mandelbrot fractal,...).
    L1, L2, L3 Cache, RAM (Bandwidth, Latency,...).
    Bộ nhớ chính (Bandwidth, Latency,...).
    Ổ đĩa cứng.
    CD DVD Rom.
    DirectX.
    Video.
    Hỗ trợ Removable/Flash.
    Nén MP3.
    Vista Experience Index.

Công cụ:

    Có thể lưu, in, gửi email một bản báo cáo.
    Có thể lưu như TXT, RTF, HTML, PDF hoặc CSV.
    Có thể xuất bất kỳ đồ họa như tập tin BMP.
    Có thể xuất văn bản và đồ họa với bộ nhớ tạm.
    Dump (đăng ký phần cứng, hệ thống BIOS, video BIOS,...).

Hỗ trợ ngôn ngữ:

    Hà Lan.
    Anh.
    Pháp.
    Đức.
    Hy Lạp.
    Ý.
    Nga.
    Serbia.
    Slovak.
    Tây Ban Nha.