PDF Fly 7.0

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 5.6 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Visual Integrity
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 04/04/2008
  • Bình luận:
Vote101
144
QA code PDF Fly 7.0
PDF hỗ trợ chuyển đổi file PostScript, EPS và PDF sang các định dạng:
· VECTOR: SVG, CGM, WMF, EMF, MIF, EPS, HPGL, DXF, PS
· IMAGE: TIFF, PNG, GIF, JPEG, BMP
· TEXT: ASCII
Với PDF Fly bạn có thể chuyển đổi các bản vẽ, biểu đồ, khuân mẫu, báo cáo và nhiều thứ khác nữa, tạo ra và xuất bản các sản phẩm đó mà không làm thay đổi chất lượng chúng. Các hồ sơ và thư mục có thể được chuyển đổi cùng lúc dễ dàng như là bạn làm với 1 file đơn lẻ.
Tìm thêm: PDF, Fly, 7.0,