PDF-XChange Viewer (32 bit) 2.5.213 - Ứng dụng xem file PDF trên Windows

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 15.7 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
  • Nhà phát hành: Tracker Software
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 30/10/2013
  • Bình luận:
Vote
76
QA code PDF-XChange Viewer (32 bit) 2.5.213

Dưới đây là một số tính năng chính của "PDF-XChange Viewer":

    Đọc file PDF
    Đọc tài liệu dạng thẻ
    Thêm bình luận và chú thích trên bất kỳ tập tin PDF (tùy thuộc vào thiết lập bảo mật)
    Đánh dấu trang với các văn bản và các đối tượng
    Xuất các trang PDF hoặc toàn bộ các tập tin trong các định dạng ảnh được hỗ trợ bao gồm BMP, JPEG, TIFF, PNG và nhiều hơn nữa ...
    Trích xuất văn bản từ một trang tập tin PDF
    Xem nhiều văn bản trên các tab khác nhau
    Vào chế độ Typewriter để gõ văn bản trực tiếp vào mọi trang PDF, không chỉ các tài liệu hoặc biểu mẫu đã được Adobe kích hoạt
    Biến việc chuyển hướng các tệp PDF lớn và phức tạp trở nên đơn giản và dễ dàng với các công cụ Loupe và Pan đã được cải thiện

 PDF-XChange Viewer (32 bit) 2.5.213

Cập nhật trong phiên bản mới:

    Sửa lỗi treo máy khi xem một vài ảnh định dạng JPEG
    Thay đổi cách xử lý touch/stylus trong thanh công cụ bút chì
    Sửa lỗi sai chính tả trong giao diện người dùng của Viewer

Người dùng lưu ý:

Trong quá trình cài đặt, phần mềm này sẽ đề nghị người dùng tải về một vài phần mềm hoặc thành phần không cần thiết.