PDFCool Studio 2.92 Build 121012

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 36.3 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Newera Software Technology Inc
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 22/10/2012
  • Bình luận:
Vote
86
QA code PDFCool Studio 2.92 Build 121012

PDFCool Studio là một tiện ích để tạo, chỉnh sửa, mã hóa và chuyển đổi các tài liệu PDF. Bạn có thể sử dụng chương trình để chỉnh sửa các tập tin PDF sẵn có hoặc tạo mới tập tin PDF từ bất kỳ tài liệu in, bao gồm ảnh, tài liệu MS Office, các trang web...

 
PDFCool Studio hỗ trợ gần 30 trang tài liệu và các tính năng cho phép bạn chèn hình mờ, sáp nhập các tập tin PDF, xoay trang, tùy chỉnh tiêu đề chèn và cuối trang, nhập, tạo ra ID hình ảnh kỹ thuật số để ký các văn bản, trích xuất và chuyển đổi trang, loại bỏ các trang theo chọn lựa...
 
Các tính năng khác bao gồm chỉnh sửa văn bản, thiết lập bảo mật PDF...
 
 
 
Các tính năng chính:
- Chuyển đổi từ DOC, HTM, PPT, Excel, DWG, JPG sang file PDF;
- Chuyển đổi tài liệu PDF theo nhóm
- Chuyển đổi file PDF sang Doc, JPG, HTML, Text theo nhóm
- Tạo file PDF từ các trang web hoặc local html
- 17 chức năng trang- Merge/Rotate/Thay đổi kích cỡ ...
- 11 chức năng tài liệu - Split/Kết hợp/So sánh ...
- Mã hóa/giải mã nhiều văn bản PDF theo nhóm.
- Add/Del/Chỉnh sửa/Thay thế/Sao chép văn bản trong file PDF một cách dễ dàng.
- Tùy chỉnh đăng ký mẫu chữ ký các file PDF.