PPTmovie 3.1.0 - Ứng dụng chuyển đổi slideshow powerpoint thành video

  • Bản quyền: Trial 14 days
  • Kích thước: 5.4 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: PPTexpert
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 23/08/2011
  • Bình luận:
Vote101
309
QA code PPTmovie 3.1.0 - Ứng dụng chuyển đổi slideshow powerpoint thành video
http://pptexpert.com/download/PPTmovie.exe

Một số thời điểm trang chủ nhà sản xuất bị lỗi, các bạn vui lòng thử lại sau.

PPTmovie là một giải pháp tốt đẹp và dễ dàng để chuyển đổi các bài thuyết trình PowerPoint video. PPTmovie hỗ trợ tất cả các định dạng. Bây giờ bạn có thể chuyển đổi để PPT AVI, MPEG-1, MPEG-2, MP4 đó sẽ mang lại cho bạn nhiều tùy chọn về việc làm thế nào để sử dụng video của họ.