Paradise 4.0 - Phần mềm chấm công, tính lương

  • Bản quyền: Free
  • Version: 4.0
  • Kích thước: 163 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
  • Nhà phát hành: VietinSoft
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 11/01/2014
Vote
186
QA code Paradise

Download phần mềm chấm công, tính lương Paradise 4.0; tải phần mềm chấm công, tính lương Paradise 4.0 - Mỗi doanh nghiệp có cách tính lương riêng. Mỗi bộ phận lại có cách tính lương khác nhau. Nếu doanh nghiệp bạn có hàng trăm, hàng ngàn nhân viên? Sai xót và mất thời gian để tính lương là điều khó tránh khỏi. Phần mềm tính lương Paradise 4.0 được thiết kế theo hệ thống cấu trúc mở để có thể hỗ trợ nhiều doanh nghiệp và nhiều cách tính lương khác nhau trong một doanh nghiệp.

    Lương thời gian
    Lương sản phẩm
    Lương theo ngày công
    Lương thời vụ
    Lương khoán
    Lương Net (hoặc Gross)
    Tính lương 2 lần trong tháng
    Lương cuối kỳ
    Lương tháng 13

 

phần mềm chấm công, tính lương Paradise


Các tính năng chính:
Thông tin lương:

    Thông tin lương nhân viên dưa trên lương căn bản, hệ số lương, hệ số phụ cấp lương, hệ số phụ cập trách nhiệm.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp:

    Trợ cấp ốm đau, thai sản
    Phụ cấp xăng xe, điện thoại, độc hại, trách nhiệm, chuyên cần…

Các loại điều chỉnh tăng, giảm:

    Các khoản thưởng, điều chỉnh tăng
    Các khoản điều chỉnh giảm

Quản lý thưởng, Tết:

    Quản lý các loại thưởng của công ty, thưởng đột xuất, Tết dương lịch, Tết âm lịch

Công đoàn:

    Những thành viên tham gia công đoàn thì sẽ đóng phí công đoàn hàng tháng dựa theo hệ số lương, lương căn bản hoặc cố định mỗi tháng phải đóng bao nhiêu tiền.

Tạm ứng lương:

    Quản lý tạm ứng lương nhân viên
    In danh sách tạm ứng lương

Quản lý và tính toán lương, thu nhập khác đối với lao động là người nước ngoài
Tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Tính thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh
Báo cáo lương:

    Phiếu lương nhân viên
    Tổng hợp lương toàn công ty
    Danh sách trả lương nhân viên hàng tháng
    Danh sách trả lương nhân viên qua ngân hàng
    Danh sách trả lương tiền mặt
    Báo cáo về tăng giảm lương
    Bảng kê tình hình diễn biến lương
    Bảng tổng hợp thu nhập chịu thuế từng cá nhân
    Bảng tổng hợp thu nhập chịu thế toàn công ty.

 

Paradise 4.0; Paradise; phan mem cham cong; phan mem tinh luong thang; phan mem tinh cac khoan tro cap; phan mem quan ly luong