Perfect Mask (formerly Mask Pro) 5.2 - Tách ảnh nền chuyên nghiệp

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 37.4 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: onOne Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 25/03/2010
  • Bình luận:
Vote
1215
QA code Perfect Mask (formerly Mask Pro) 5.2 - Tách ảnh nền chuyên nghiệp

Mask Pro là một plugin Photoshop sẽ giúp bạn loại bỏ những phần không mong muốn hoặc các đối tượng hình ảnh. Mask Pro cho phép bạn cắt một đối tượng từ nền bằng cách chỉ định giữ, thả, đổ màu.

Mask Pro giúp dễ dàng tạo ra mặt nạ, lựa chọn và clipping đường dẫn vào các đối tượng khó khăn như tóc, kính và sương mù.

Các tính năng:
- Loại bỏ những thành phần không mong muốn, kỹ thuật trực quan.
- Duy trì sự minh bạch trong các đối tượng mặt nạ khó như tóc, khói & thủy tinh.
- Bao gồm 12 công cụ
- Làm việc với ảnh 8-bit và 16-bit