Personal Backup 5.3.1.1

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 6.6 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / 2003 / Vista / XP X64 / 2008 / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Juergen Rathlev
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 12/06/2012
  • Bình luận:
Vote
96
QA code Personal Backup 5.3.1.1

Personal Backup là một ứng dụng hữu ích được thiết kế để giúp bạn lưu giữ những dữ liệu quan trọng. Bạn có thể sử dụng chương trình để tiến hành công việc sao lưu cho tập tin (file) và thư mục (folders).

 
Thư mục sao lưu (backup) có thể lưu theo một đường dẫn trên đĩa cứng hay ổ đĩa rời, tốt hơn là có lưu trên một máy chủ FPT (FPT server). Ứng dụng cho phép tiến hành sao lưu nhiều lần trong cùng một thời gian.
 
Bạn cũng có thể đặt lịch trình cho việc sao lưu. Ví dụ: bạn có thể cài đặt cho chương trình tiến hành việc sao lưu gồm các tính năng khi hệ thống khởi động, thoát user, tắt máy hay định sẵn bất kì một thời gian nào đó.