Portable File Renamers - Bộ sưu tập 5 phần mềm đổi tên file hàng loạt

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 4.4 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 05/11/2008
  • Bình luận:
Vote
715
QA code Portable File Renamers - Bộ sưu tập 5 phần mềm đổi tên file hàng loạt

Với bộ sưu tập 5 phần mềm Portable File Renamers bạn sẽ dễ dàng thay đổi hàng loạt tên file ảnh, dữ liệu cùng một lúc với khoảng thời gian rất ngắn.

danh sách các phần mềm trong gói:

1. Bulk

2. Flex Renamer 80

3. Lupas

4. Siren

5. Renamer