Process Hacker 2.22

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.5 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / 2003 / Vista / XP X64 / 2008 / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: wj32
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 20/09/2011
  • Bình luận:
Vote103
261
QA code Process Hacker 2.22

Process Hacker là chương trình mã nguồn mở cho phép người dùng xem các ứng dụng và dịch vụ đang hoạt động trên hệ thống ở mức độ chi tiết hơn. Quan trọng là Process Hacker cung cấp nhiều cách thức để tương tác hơn so với Task Manager của Windows như hiệu chỉnh bộ nhớ ảo cho một tiến trình, cấp độ bảo mật, tắt/tiếp tục tiến trình...

 
Khi muốn biết một tiến trình nào đó là gì, thuộc về ứng dụng nào thì có thể click vào What is this? để tìm thông tin trên mạng nhanh chóng.