Product Key Explorer 2.7.5

  • Bản quyền: Trial 15 days
  • Kích thước: 1.6 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / 7
  • Nhà phát hành: Nsasoft LLC
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 17/06/2011
  • Bình luận:
Vote100
86
QA code Product Key Explorer 2.7.5
Phần mềm Product Key Explorer sẽ hiển thị khóa (key) cho các sản phẩm thông dụng như Windows, MS Office, SQL Server và các sản phẩm phần mềm khác được cài đặt trên máy bạn hoặc trên một máy khác qua mạng cục bộ.

Trong khi cài mới hoặc cài lại Microsoft Office, Windows hoặc một phần mềm thương mại bạn bắt buộc phải khai báo khóa của sản phẩm (CDkey) sẽ khôi phục những key từ các mạng máy tính về cho phép bảo vệ công ty bạn khỏi việc ăn cắp bản quyền trên mạng. Phần mềm còn cung cấp cho bạn số giấy phép đăng ký thiết đặt phần mềm cho danh nghiệp bạn, tìm và khôi phục key bị mất hoặc bị quên, lưu trữ và giữ lại bản sao cho tất cả các phần mềm đăng ký của bạn trong một vị trí trung tâm.