Proxy+ 4.00 Build 404

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 1.63 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Fortech Ltd
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/05/2008
  • Bình luận:
Vote100
71
QA code Proxy+ 4.00 Build 404
Nếu máy tính có Proxy+ được thiết lập chính xác, Proxy+ sẽ phân chia LAN và internet với độ an toàn cao.

Một vài tính năng chính của "Proxy plus" (Proxy+):
· HTTP proxy
· HTTPS proxy
· FTP proxy
· FTP gateway
· Gopher proxy
· Telnet gateway
· SOCKS4 và SOCKS5
· Real Audio Proxy
· Máy chủ ICP /Máy trạm ICP
· DNS Forwarder
· Máy chủ mail POP3/SMTP
· Các liên kết ánh xạ
Tìm thêm: Proxy+, 4.00, Build, 404,