PuTTY v0.59 beta

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 444 KB
  • Yêu cầu: Linux / Unix
  • Nhà phát hành: Simon Tatham
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/01/2008
  • Bình luận:
Vote102
121
QA code PuTTY v0.59 beta

Putty là một chương trình dùng để truy cập từ xa vào hệ thống Linux thông qua Telnet và SSh. Putty thực thi chương trình thông qua dòng lệnh sử dụng xterm, terminal. Putty được viết bởi và tiếp tục phát triển bởi Simon Tatham

Tìm thêm: PuTTY, v0.59, beta,