R-Wipe & Clean 9.5 Build 1675 - Xóa sạch các file không dùng đến

  • Bản quyền: Trial 15 days
  • Kích thước: 3.5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: R-tools technology Inc
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 27/06/2011
  • Bình luận:
Vote101
225
QA code R-Wipe & Clean 9.5 Build 1675 - Xóa sạch các file không dùng đến

R-Wipe & Clean là một giải pháp toàn diện để xóa sạch các file không sử dụng và bảo vệ sự riêng tư cho máy tính của bạn. Xóa vĩnh viễn các file riêng tư ghi lại các hoạt động trực tuyến cũng như trên máy tính của bạn, như các file tạm internet, history, cookies, các form và mật khẩu tự động hoàn chỉnh, danh sách các tài liệu vừa mở, Explorer MRUs, các file tạm, etc...dấu vết từ hơn 100 ứng dụng của hãng thứ 3, và giải phóng không gian đĩa của bạn. Tiện ích sẽ xóa sạch file và không gian đĩa không sử dụng bằng cách sử dụng các thuật toán nhanh hay an toàn. Tất cả file và thư mục có thể được đưa vào trong danh sách xóa để xóa chúng 1 lần theo 1 quy trình đơn lẻ. Hỗ trợ hệ thống file FAT và NTFS. Mọi công việc xóa sạch và dọn dẹp có thể được kết hợp vào 1 hay nhiều quy trình xóa khởi động ngay lập tức hay tại một thời điểm định trước hay 1 sự kiện như là một công việc nền.

R-Wipe & Clean mới bao gồm Popup Blocker và hỗ trợ Internet Explorer, NETSCAPE, AOL, MSN, Opera, Mozilla, Mozilla Firefox, và BT Yahoo browsers cũng như thanh công cụ Google và MSN.


Chức năng:

* Kiểm tra và chọn thông tin trước khi xóa vĩnh viễn
* Xóa sạch các file tạm Internet
* Dọn dẹp và xóa cookies, file nhỏ mà các website lưu trữ trên máy tính của bạn với mục đích nhận dạng. Cookie ưa thích của bạn có thể được giữ lại an toàn
* Xóa sạch các Flash cookie, các file nhỏ mà các trang web tạo ra trên máy tính của bạn
* Dọn dẹp các form tự hoàn chỉnh: đăng nhập, tên người dùng, mật khẩu và các thông tin cá nhân khác được nhập vào trong trang web hay từ khóa nhập vào trong engine tìm kiếm
* Dọn dẹp history: danh sách các trang web đã ghé thăm
* Dọn dẹp danh sách của các tài liệu vừa mới mở
* Dọn dẹp danh sách các file đã mở
* Dọn dẹp nội dung Windows clipboard
* Xóa sạch các file tạm được tạo ra bởi Windows và các chương trình khác
* Dọn dẹp dấu vết registry hệ thống: danh sách thực thi, kết quả tìm kiếm, các ổ đĩa mạng, các thiết bị ngoài, khóa registry vừa mở...
* Dọn dẹp MFUs: danh sách các chương trình hay dùng nhất, đường dẫn menu Start và icon, các item Control Panel, trang web ưa thích, và các nút Internet Explorer.
* Xóa các file .dat (ngay cả khi bị khóa) để gỡ bỏ các tàn dư sau khi tắt máy không đúng cách
* Xóa sạch các nội dung offline
* Xóa các dấu vết từ hơn 100 ứng dụng của hãng thứ 3, bao gồm Microsoft Office, Windows tiêu chuẩn, và nhiều chương trình phổ biến khác. Các ứng dụng đã cài đặt sẽ được nhận diện một cách tự động
* Tạo danh sách xóa tùy biến để dọn dẹp các dấu vết từ bất kỳ ứng dụng nào mà R-Wipe&Clean chưa hỗ trợ. Các danh sách xóa này bao gồm các file và thư mục, khóa registry đang hoạt động và tạm thời.
* Xóa các file swap của Windows
* Xóa các shortcut không hợp lệ trên desktop, các shortcut này nằm trên desktop nhưng không dẫn đến một đối tượng nào cả
* Dọn dẹp file ghi các sự kiện trong Windows
* Xóa sạch Windows built-in Firewall logs.
* Xóa các đường dẫn đến các thư mục chia sẻ trong mạng vừa mở
* Xóa các file tạm: các file tạm khi cài đặt, memory dump files, các file Check Disk cũ.

Hỗ trợ các trình duyệt web sau:

Firefox
Internet Explorer
Netscape Navigator
MSN Explorer
Opera
Và nhiều trình duyệt khác nữa ...