Random Word Generator

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 6.5 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: admin
  • Ngày cập nhật: 28/09/2013
  • Bình luận:
Vote
56
QA code  Random Word Generator

http://www.fshare.vn/file/XJVST4H0ET/

Random Word Generator là tiện ích hữu hiệu để hỗ trợ người sử dụng tạo ra danh sách các từ vựng nhân tạo, ngẫu nhiên. Đồng thời, nó cho phép đưa ra những từ gốc của chính họ.

Với tiện ích này, người dùng có thể biết đến hàng ngàn từ ngữ khác nhau mà có thể họ chưa bao giờ từng nghĩ tới trước đó.

 

Tính năng:

• Gammadyne Spell Checking Module có thể được dùng để loại trừ từ ngữ giả hoặc thực khỏi việc tạo ra. Vì thế, Random Word Generator có thể tạo ra danh sách ngẫu nhiên các từ tiếng Anh thực.

• Tạo ra danh sách từ tiếng Anh phù hợp với bộ lọc ký tự đại diện. Ví dụ, bộ lọc "b?a*ty" sẽ tạo ra những từ như "beauty", "bratty", và "bearability".

• Tạo ra từ vựng tiếng Anh với một loạt chữ cái được đưa ra.

• Tìm kiếm tất cả các từ đảo ngược với một loạt chữ cái đưa ra.

• Tạo ra các biến thể ngẫu nhiên cho từ đưa ra.

• Ngăn chặn sự lặp lại của từ vựng ngẫu nhiên.

• Cho phép thêm tiền tố và/hoặc hậu tố vào mỗi từ vựng ngẫu nhiên.

• Chuyển đổi từ vựng ngẫu nhiên sang chữ thường, chữ in hoa hoặc chức danh.

• Tự động loại bỏ từ vựng được tạo ra mang tính thô tục.

• Áp dụng chiều dài tối thiểu và/hoặc tối đa cho từ vựng được tạo ra.

 

Tìm thêm: ,