Reg Organizer 6.33 Final - Phần mềm tối ưu registry

  • Bản quyền: Trial
  • Version: 6.33 Final
  • Kích thước: 6.68 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
  • Nhà phát hành: ChemTable Software
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 19/02/2014
Vote
89
QA code Reg Organizer

Link Download: http://www.fshare.vn/file/TX4QZM2RRT/

Pass Download: tech24.vn

Download phần mềm tối ưu registry Reg Organizer 6.33 Final; tải phần mềm tối ưu registry Reg Organizer 6.33 Final - Reg Organizer ® là một ứng dụng với nhiều tính năng phong phú được thiết kế để chỉnh sửa, làm sạch và duy trì Registry, sửa chữa sai sót trong hệ thống, và cải thiện hiệu suất máy tính. Tính năng tìm kiếm sâu trong registry cho phép bạn tìm thấy tất cả các khóa registry liên quan đến một ứng dụng cụ thể.

Chương trình giúp bạn chỉnh sửa các tập tin registry (reg) và xem nội dung trực tiếp từ Windows Explorer. Ngoài ra còn được tích hợp sẵn trình gỡ bỏ ứng dụng, cho phép bạn gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng không cần thiết hoàn toàn từ hệ thống . Một tập hợp các tính năng sẽ hữu ích cho các quản trị viên, cũng như người dùng bình thường.

Với Reg Organizer bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm tất cả các key liên quan đến một ứng dụng nhất định - Reg Organizer làm công việc này nhanh hơn và tốt hơn so với các chương trình tương tự khác . Reg Organizer tính năng khác bao gồm khả năng tìm và thay thế các mục Registry, tự động dọn dẹp Registry, công cụ Disk Cleanup, tiếp cận với nhiều tính năng Windows . Plug-in cho phép mở rộng khả năng không giới hạn các cải tiến bên thứ ba.

phần mềm tối ưu registry Reg Organizer
Tính năng chính

Trình biên tập Registry để xem và chỉnh sửa hệ thống Registry, thao tác các khóa registry và các giá trị, xuất khẩu, nhập khẩu, sao chép chúng, vv ...

Registry Cleaner : Việc dọn dẹp registry của Reg Organizer có thể phát hiện nhiều loại lỗi registry. Chúng bao gồm tìm kiếm Registry cho các tài liệu tham khảo không hợp lệ , các tập tin, thư mục và các file DLL, dữ liệu gỡ bỏ không hợp lệ, việc tìm kiếm các phần mở rộng tập tin đã lỗi thời và không hợp lệ và các vấn đề khác. Reg Organizer có thể sửa chữa rất nhiều các vấn đề Registry.

Tính năng tìm kiếm Registry có thể tìm thấy tất cả các key liên quan đến một ứng dụng nhất định và xóa chúng, nếu cần thiết. Tính năng này có thể hữu ích nếu bạn xóa một số ứng dụng không có tính năng gỡ bỏ cài đặt bằng tay. Trong trường hợp này, các key của nó có thể để lại trong registry , can thiệp vào những hoạt động bình thường của các chương trình khác. Reg Organizer cung cấp tìm kiếm sâu nhất và thường tìm thấy ngay cả những key , có thể sẽ không được xác định bởi các chương trình tương tự khác

Để thay đổi nhiều sự sắp đặt Windows không có cơ sở ( tweaks ).Trong trường hợp cụ thể này, nó có thể tăng thêm công việc cho hệ thống của bạn bằng cách gửi đến hệ thống mệnh lệnh để tăng thêm kích thước lưu trữ bộ nhớ hoặc bằng cách giử các phần không dùng đến , vân vân...

Nhận thông tin từ bất kỳ key Registry được chọn và giám sát sự thây đổi của các key riêng biệt

Duyệt trước các files registry (*.reg) trước khi thêm nội dung của chúng tới Registry hệ thống. Các files có thể được xem trực tiếp từ Windows Explorer. Reg Organizer trình bày nội dung các files trong hình thức như cây cấu trúc,giúp hình dung tất cả các keys sẽ được nhập vào Registry

Cung cấp việc truy cập nhanh tới tất cả các chương trình được khởi động tự động khi bạn bật hoặc là đăng nhập vào máy tính. Sử dụng Reg Organizer , bạn có thể xem xét, sắp xếp hoặc là xóa các chương trình thực thi .

Registry tìm kiếm và thay thế , chế độ cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn để tìm kiếm Registry và thay thế các hồ sơ phù hợp với tiêu chuẩn quy định.

Tích hợp trình gở bỏ cài đặt : Nó có thể mang những lời khuyên trước và sau khi các trình hay các ứng dụng được cài đặt và loại bỏ tất cả các thay đổi hệ thống . Bên cạnh đó, tính năng này có thể được sử dụng để hiển thị các thay đổi được thực hiện bởi các ứng dụng của các thành phần hệ thống.

Quản lý cấu hình tập tin. Reg Organizer cho phép bạn mở và chỉnh sửa (ví dụ như thêm / xóa / sửa đổi các key ...) của các ứng dụng khác nhau.

Disk Cleanup tool : Công cụ Disk Cleanup cho phép bạn tự động loại bỏ các tập tin không cần thiết từ ổ đĩa cứng của máy tính của bạn, và để tìm kiếm và sửa chữa các shortcut không hợp lệ.

 

Reg Organizer 6.33 Final; toi uu registry; sua chua he thong; tang hieu suat may tinh; don dep registry; go bo cai dat chuong trinh