RegGuide 1.1 - Tổng quan, thủ thuật và công cụ Registry

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 193.9 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/08/2008
  • Bình luận:
Vote100
1156
QA code RegGuide 1.1 - Tổng quan, thủ thuật và công cụ Registry
Phần mềm này gồm 3 phần:

-Tổng quan: Giới thiệu Tổng quan về Registry, Căn bản Registry (dựa theo Ebook "Thủ thuật Registry")
-Thủ thuật Registry: Liệt kê thủ thuật registry. Phần này sẽ được cập nhật liên tục, vì khác hẳn với Ebook. Chức năng cập nhật có sẵn trong chương trình. Kèm theo chức năng Tìm kiếm nhưng hiện giờ, Tìm kiếm chỉ tìm theo tiêu đề (Sẽ cố gắng cải thiện sớm)
-Công cụ Registry: Gồm Tạo, Sửa, Xoá Value ; Tạo và Xoá Key.

Cập nhật thêm chức năng: FastReg - truy cập đến một khoá Registry khi có đường dẫn (Bạn gặp một đường dẫn Registry trên mạng, FastReg đang được bật, bạn Copy đường dẫn dán vào TextBox và bấm nút Mở, RegEdit sẽ được mở ra ngay với đừờng dẫn bạn nhập); Export - Tạo file reg của một khoá.


Phần mềm yêu cầu Microsoft .Net Framework 2.0 trở lên, tải phần mềm này tại đây (193.9 KB):