Remote Desktop Manager 6.1.0.0

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 6 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Devolutions inc
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 19/05/2011
  • Bình luận:
Vote
287
QA code Remote Desktop Manager 6.1.0.0
http://remotedesktopmanager.com/remotedesktopmanager/Home.aspx/Download

Chú ý: Chương trình cần .net framework từ 2.0 trở lên

Remote Desktop Manager là một phần mềm nhỏ gọn cho phép bạn quản lí các kết nối từ xa và cả máy ảo. Bạn có thể thêm, chỉnh sửa, xóa, chia sẻ, quản lí và tìm kiếm các kết nối của mình 1 cách dễ dàng. Chương trình tương thích với tính năng Remote Desktop có sẵn trong Windows, với các chương trình khác như Terminal Services, VNC, LogMeIn, Team Viewer, Ftp, SSH, Telnet Dameware, X Window VMWare, Virtual PC, PC Anywhere, Hyper-V, Citrix, Radmin, …


Remote Desktop Manager có 2 phiên bản, bản miễn phí cho người dùng cá nhân và phi thương mại, bản có phí có thêm chức năng quản lí thông qua SQL Server và tùy biến cao hơn.

Tìm thêm: ,