Rohos Logon Key 2.7 - Truy cập windows bằng USB

  • Bản quyền: Trial 15 days
  • Kích thước: 2.7 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Teslain
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 27/07/2011
  • Bình luận:
Vote102
181
QA code Rohos Logon Key 2.7 - Truy cập windows bằng USB

Rohos có khả năng thay thế mật khẩu dựa trên đăng nhập Windows bằng ổ USB. Chương trình cung cấp sự an toàn, nhanh chóng và thân thiện trong việc khóa máy trạm bằng cách sử dụng ổ USB eToken hay bluetooth mobile. Rohos Logon Key làm việc trong bất cứ cấu hình đăng nhập Windows nào và cho phép truy cập desktop từ xa bằng một USB Key. Nó cung cấp các tùy chọn bảo mật của USb Key và các công cụ quản trị và phát triển dễ dàng.