RouterPassView 1.41 - Khôi phục mật khẩu router

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 95 KB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Nir Sofer
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/09/2012
  • Bình luận:
Vote
149
QA code RouterPassView 1.41 - Khôi phục mật khẩu router

Hầu hết các router hiện nay đều cho phép bạn backup cấu hình vào một file, sau đó có thể khôi phục lại cấu hình từ file đó khi cần.

 
File backup của router thường chứa các dữ liệu quan trọng như username/password của ISP, mật khẩu đăng nhập của router và khóa mạng không dây. Nếu mất một trong các khóa hoặc mật khẩu này, nhưng vẫn còn file backup cấu hình của router, khi đó RouterPassView sẽ giúp đỡ bạn khôi phục được mật khẩu đã mất từ file của router.
 
RouterPassView không yêu cầu cài đặt hoặc các file DLL phụ. Để sử dụng nó, bạn chỉ cần chạy file thực thi - RouterPassView.exe
 
Sau khi chạy RouterPassView, bạn có thể mở file cấu hình router của mình bằng cách sử dụng tùy chọn 'Open Router Config File' (Ctrl+O) hoặc bằng cách kéo file cấu hình từ Explorer vào cửa sổ chính của RouterPassView. Nếu RouterPassView phát hiện và giải mã được file router, bạn sẽ nhận được danh sách các khóa không dây và mật khẩu trong cửa sổ chính của RouterPassView. Nếu RouterPassView không thể phát hiện ra file của bạn, khi đó cửa sổ sẽ trống rỗng.