SAT Dictionary 1.0 - Tìm kiếm các từ nhanh chóng

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 210 KB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
  • Nhà phát hành: Prads
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 28/11/2013
  • Bình luận:
Vote
70
QA code SAT Dictionary 1.0

Đây là một chương trình từ điển có thể tìm kiếm các từ một cách nhanh chóng. Nó sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm kiếm, thông qua các từ được sắp xếp một cách nhanh chóng.

SAT Dictionary 1.0