SBMAV Disk Cleaner 3.40.0.9420 - Dọn dẹp sạch sẽ file rác trong PC

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 4.8 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: SBMAV Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/12/2010
  • Bình luận:
Vote103
196
QA code SBMAV Disk Cleaner 3.40.0.9420 - Dọn dẹp sạch sẽ file rác trong PC

SBMAV Disk Cleaner là trình dọn dẹp đĩa cứng cải tiến cho Windows với khả năng dọn dẹp đĩa của bạn một cách an toàn! Nó được thiết kế để dọn dẹp những đĩa cứng với một mớ thông tin hỗ độn không quan trọng có thể làm hỗn lọa đĩa cứng.

Sử dụng phần mềm này bạn có thể tìm kiếm và xóa các file và folder hệ thống tạm thời từ hệ thống (cụng như những file bị bỏ lại bởi các ứng dụng), bạn cũng có thể tìm kiếm và xóa các shortcut sai (chúng là những shortcut của file và folder không tồn tại),

SBMAV Disk Cleaner có thể uninstall phần mềm, xóa các cookie không cần thiết và tìm các file trùng lặp. Chương trình cũng giúp bạn xử lý các file người dùng; dò tìm và xóa các văn bản và bản sao backup cũ, tìm kiếm các file trùng lặp sử dụng các tham số khác nhau và sau đó dò tìm hoặc xóa những file không cần thiết.