SOLO Typing Tutor 9.0.5.15 - Hỗ trợ đánh máy hiệu quả

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 16.2 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / Vista / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: ErgoSolo
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 30/10/2012
  • Bình luận:
Vote
125
QA code SOLO Typing Tutor 9.0.5.15 - Hỗ trợ đánh máy hiệu quả

SOLO Typing Tutor là phần mềm đánh máy hiệu quả. Nếu bạn làm việc dựa trên các kỹ năng đánh máy với sự giúp đỡ của SOLO Typing Tutor, bạn sẽ thấy những tiện ích của phần mềm này.

 
Tính năng:
 Đánh máy nhanh hơn
 Tiết kiệm đáng kể thời gian đánh máy
 Loại bỏ các lỗi khó hiểu khi đánh máy
 Cạnh tranh hơn khi ửng tuyển một công viêc
 Hiệu quả khi đánh máy hoặc tập đánh máy.