SSE Accounting SA2013.FV1 - Phần mềm kế toán và quản lý miễn phí tốt nhất

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 34.1 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
  • Nhà phát hành: SSE Software
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 25/10/2013
  • Bình luận:
Vote
146
QA code SSE Accounting SA2013.FV1

1. Nhỏ gọn dễ dàng trong việc cài đặt

2. Quản lý phân quyền

- Phân quyền theo đơn vị sử dụng

- Phân quyền theo chức năng của hệ thống

- Phân quyền truy cập các chứng từ, báo cáo

- Phân quyền chi tiết đến từng chức năng của chứng từ (Thêm mới, Sửa, Xóa, Xem, Chuyển sổ sách..)

- Phân quyền truy cập từng kho hàng trong một đơn vị sử dụng

- Phân quyền sử dụng quyển hóa đơn
3. Bảo mật và sao lưu số liệu

- Tận dụng các hệ thống bảo mật của Server

- Tự động sao lưu số liệu khi cần thiết

- Cho phép sao chép số liệu vào ra chi tiết đến từng chứng từ, số dư, danh mục....

- Cho phép khôi phục lại số liệu tự động từ bản sao lưu


 SSE Accounting SA2013.FV1


4. Tiện ích

- Mặc định đa số các hạch toán cơ bản nhằm tránh các sai xót trong quá trình hạch toán.

- Tự động tìm cách hạch toán sai và cho người dùng sửa trực tiếp.

- Cho phép tìm kiếm nhanh hàng hóa vật tư, khách hàng theo mã hoặc theo tên

- Cho phép tìm kếm gõ tắt: VD để tìm hàng hóa vật tư có tên là “Cụm phanh trước Wave” bạn chỉ cần gõ “C P T W”

- Thao tác chuyển đổi giữa các giao dịch hoặc giao dịch sang báo cáo vô cùng đơn giản và nhanh gọn chỉ bằng một thao tác chuột phải.

- Cho phép đánh lại toàn bộ số chứng từ

- Cho phép in chứng từ hàng loạt

- Quản lý chi tiết việc in ấn hóa đơn theo NĐ 51, tự động đóng dấu bản sao hoặc bản mẫu khi in vượt quá số lần in quy định của một hóa đơn
5. Quản lý đa tiền tệ
6. Tự động hạch toán chênh lệch tỷ giá tại thời điểm thanh toán
7. Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
8. Kế toán tổng hợp

- Cho phép hạch toán các bút toán đơn.

- Cho phép hạch toán đồng thời bút toán nhiều nợ nhiều có

- Tự động phân bổ, kết chuyển chi tiết theo từng sản phẩm, mã phí, vụ việc, hợp đồng
9. Quản lý công nợ mua vào và bán ra theo nhiều phương án

- Quản lý công nợ theo khách hàng, nhà cung cấp

- Quản lý công nợ theo Hợp đồng

- Quản lý công nợ chi tiết đến từng hóa đơn

- Quản lý công nợ theo từng công trình, hạng mục công trình.
10. Quản lý tồn kho vật tư

- Quản lý vật tư chi tiết đến màu sắc, kích thước, quy cách mẫu mã, xuất xứ của sản phẩm

- Quản lý tồn kho theo nhiều phương án tính giá khách nhau

    Nhập trước xuất trước
    Nhập trước xuất sau
    Giá đích danh
    Giá trung bình tháng
    Giá trung bình di động

- Quản lý tồn kho chi tiết đến từng vị trí của hàng hóa

- Quản lý tồn kho theo nhiều đơn vị tính

- Quản lý tồn kho theo Lô, hạn dùng

- Tự động tạo mã vạch theo các dạng chuẩn

- In tem mã vạch trực tiếp từ hệ thống hoặc xuất ra các định dạng khác
11. Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ

- Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ chi tiết đến từng nguồn vốn phát sinh

- Tự động tính khấu hao hàng tháng

- Tự động tạo bút toán phân bổ khấu hao cuối kỳ

- Cho phép lựa chọn nhiều phương pháp tính khấu hao và phân bổ
12. Kế toán giá thành

- Cho phép người dùng tự định nghĩa các công đoạn

- Cho phép người dùng tự định nghĩa các yếu tố chi phí, cách thức tập hợp, phân bổ tính toán

- Tính giá thành theo nhiều công đoạn

- Giá thành sản xuất liên tục

- Giá thành sản xuất theo đơn đặt hàng

- Giá thành gia công
13. Báo cáo thuế

- Tự động lên các báo cáo thuế theo đúng thông tư chuẩn mực của BTC (TT28/2011/TT-BTC)

- Tự đông đẩy sổ liệu sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
14. Báo cáo tài chính

- Tự động lên báo cáo tài chính đúng theo chuẩn mực của BTC QĐ15, TT48, cập nhật TT244, cập nhật TT138/2011

- Cho phép người dùng khai báo, sửa đổi lại cách tính báo cáo tài chính và mẫu biểu
15. Báo cáo quản trị

- Báo cáo tài chính so sánh nhiều kỳ

- Báo cáo tài chính so sanh nhiều đơn vị cơ sở

- Báo cáo phân tích tài chính của doanh nghiệp

- Báo cáo vòng quay hàng hóa vật tư
16. Kế toán quản trị phí

- Quản lý chi tiết các loại phí

- Quản lý kế hoạch định mức cho các khoản phí

- Quản lý độc lập với hệ thống tài khoản