Salfeld Child Control 2013 13.568 - Phần mềm bảo vệ trẻ em trước những hiểm họa từ Internet

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 22 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: admin
  • Ngày cập nhật: 11/09/2013
  • Bình luận:
Vote103
124
QA code  Salfeld Child Control 2013 13.568 - Phần mềm bảo vệ trẻ em trước những hiểm họa từ Internet

Hiện nay mạng Internet là rất quen thuộc với con người… Các trẻ em dưới vị thành niêm cũng có thể sử dụng Internet 1 cách dể dàng và đó cũng là vấn đề các phụ huynh rất quan tâm về các mối nguy hại đến tâm sinh lý của con mình khi tham gian xã hội mạng.

Salfeld Child Control 2012 là một trong những phần mềm kiểm soát của cha mẹ tối ưu nhất và giải pháp bảo mật để bảo vệ con Em chúng ta.

Child Control là một trong những phần mềm kiểm soát của cha mẹ tối ưu nhất và giải pháp bảo mật. Đặt giới hạn thời gian cho máy tính và / hoặc Internet và ngăn chặn / lọc nội dung Internet không mong muốn. Child Control giới hạn truy cập vào Windows nội bộ các thành phần và thư mục cá nhân.

Một giao thức thông báo cho bạn tại bất kỳ thời gian như những gì đã xảy ra trên máy tính của bạn và khi nào. Truy cập được bảo vệ thông qua mật khẩu.Thông báo về việc máy tính và Internet sử dụng qua email .

Child Control cho phép bạn kích hoạt bộ lọc để chặn tất cả các trang web theo định hướng đối với bạo lực hay tình dục. Bạn cũng có thể lọc ra những từ cụ thể mà có thể xuất hiện trên các trang web khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể giới hạn truy cập chỉ các trang web mà bạn chỉ định. Trong trường hợp đó, con bạn sẽ chỉ có thể truy cập vào các trang web này, và tất cả những chương trình khác sẽ được giới hạn. Trong phiên bản hiện tại, phụ huynh cũng có thể giới hạn ở trẻ em của họ ‘trên các trang web nhất định để một thời gian nhất định.

Chắc chắn, bạn có thể tìm thấy bất kỳ số lượng các trang web hữu ích cho việc học tập, tham khảo, và trò chơi. Sau đó có những trang web khác thực sự không thích hợp cho trẻ em và thiếu niên.

Các tính năng:

· Chạy trên tất cả các hệ thống Windows phổ biến
· Xác định những người dùng được phép truy cập vào PC
· Xác định thời hạn, hoặc là hàng ngày hoặc cho các ngày trong tuần
· Xác định thời gian tắt máy tính cho mỗi giờ mỗi ngày trong tuần
· Xác định thời gian tắt kết nối Internet cho mỗi giờ , mỗi ngày trong tuần
· Xác định giới hạn thời gian Internet, mỗi ngày hoặc mỗi tuần
· Xác định “không mong muốn” nội dung Internet với từ khoá
· Thời gian giới hạn có thể được xác định riêng cho từng tập tin EXE-
Dữ liệu thông báo liên tục để theo dõi từng thời gian của người dùng đăng nhập.
· Vô hiệu hoá hệ thống cài đặt chính
· Chế độ ẩn: Làm cho các chương trình ẩn với người dùng
· Whitelist EXE> Xác định chính xác mà các chương trình của con em quý vị được phép sử dụng!
· Whitelist Internet> Xác định chính xác mà các URL được phép sử dụng!
° E-Mail thông báo: xem những gì đang xảy ra trên máy tính gia đình
· Crack-an toàn, dễ dàng có thể bị chặn thông qua một click chuột.
Dễ Xuất nhập khẩu các thiết lập chức năng chia sẻ với các máy tính khác
Hỗ trợ tên miền và nhóm làm việc, dễ dàng cập nhật trực tuyến thường xuyên
° Người dùng là luôn luôn nhận thức được thời gian sử dụng, giới hạn thời gian, và thời gian còn lại.
Tùy biến của riêng bạn , thông điệp cảnh báo (ví dụ như ngôn ngữ ngoài tiếng Anh)
Change Log:
· New! Internet Remote Control: Bắt đầu với Child Control bạn có thể sửa đổi các thiết lập quan trọng nhất hoặc xem phiên bản ghi trực tiếp trên Internet. Không có vấn đề bạn đang ở đâu. Không có vấn đề mà trình duyệt bạn đang sử dụng. Tính năng này là một phần của chức năng Online.
Bảo vệ chống lại MP3 tải về và chia sẻ tập tin
· Có báo cáo ngày càng tăng của các hành động pháp lý thực hiện để chống tải của MP3. Phiên bản mới nhất cho phép bạn chặn chương trình chia sẻ tập tin với một nhấp chuột duy nhất.
· Chúng tôi nhóm khoảng một triệu trang web không mong muốn thành chín loại, và làm cho danh sách cập nhật sẵn có mỗi ngày.
· Xem thêm các chương trình kiểm soát
· Quyết định cho phép xem một chương trình , bị cấm, hoặc bị hạn chế bởi thời gian. Sử dụng hoặc tên của file exe hoặc ứng dụng…. Bạn có thể cũng hạn chế việc sử dụng một số chương trình cụ thể ví dụ, không cho xem các chương trình trò chuyện sau 20:30 giờ buổi tối.

Introduction of Salfeld Child Control

Computers are the place for children. This is the place where they can sharpen their agility as well as their abilities. They can learn and make new friends. Whats more, the Internet provides information for homework assignments. So far, so good. But they also need to be protected from the computer for one thing, so that they do not lose their sense of time and forget to go out and play with their friends once in a while, and for another, because of the dangers lurking on the Web.


Just a few things Child Control lets you do:

NEW: Blocking of file sharing programs and sites
NEW: 1000000 undesirable sites can now be selected for restriction
NEW: Adult content filtering provided by German government authorities
NEW: Email reports of on- and off-times and daily statistics
NEW: additional configuration options
Works with all versions of Windows from 95 to Vista
Limit time on the computer for each day of the week
Limit use of the Internet for the day and the week
Set PC off limits times e g after 11 pm
Set Internet off limits times e g after 11 pm
Easily extend time with passwords or TAN
Define unwelcome web content using keywords
Set time limits for categories of websites, such as videos and online games
Set specific time limits for each computer application
Grant unlimited time for specific applications, such as learning tools
Log all computer activity to let you later review each users activities
Block modifications to major Windows settings
Protect your data by blocking access to specific folders
Limit children access to specific programs
Disable backdoor access to programs or functions
Extend all time limits during vacation time one click does it all
Set up a central database for multiple users schools, institutions, etc
for computers connected by modem, networks, DSL, routers, etc.
Easily import or export settings or blacklists
Send log files to any email address

Tìm thêm: ,